การปรับแต่งภาพ

 เว็บไซต์ที่ผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งานและดึงดูดความสนใจได้จำเป็นต้องมีรูปภาพเพื่อนำเสนอหรือเปล่าก็เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์และทำให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจเนื้อหามากขึ้นดังรูปที่ 4.4

ดังนั้นการปรับแต่งภาพเพื่อนำภาพไปใส่ในหน้าเว็บเพจจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากและให้ความสำคัญกับการนำพาไปใส่ในหน้าเว็บเพจจึงมีการปรับแต่งภาพเพื่อให้ภาพมีความสวยงามมากขึ้นซึ่งมีการปรับแต่พื้นฐานดังต่อไปนี้

    4.2.1การปรับแสงสว่างและความคมชัดให้แก่ภาพด้วยBrightness/Contrast
         การปรับแสงสว่างและความคมชัดให้กับภาพด้วยBrightness/Contrast มีขั้นตอนดังกล่าวนี้
        1 เปิดภาพที่ต้องการปรับแต่สว่างและความคมชัดให้กับภาพขึ้นมาโดยวิธีใดก็ได้
        2.ชิกเลือก Image >Adjustment >Brightness/Contrast
        3 ปรากฏหน้าต่างของ>Brightness/Contrast
            (1)การปรับแต่งค่าความสว่างความคมชัดในช่องBrightnessเมื่อเลื่อนด้านขวาคือการเพิ่มค่าของความสว่างและเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดความสว่างลง
            (2)การปรับแต่งค่าความสว่างและความคมชัดในช่องcontrastเมื่อเลื่อนด้านขวาคือการเพิ่มค่าความคมชัดและเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดความคมชัดลง

        4ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับแต่งความสว่างและความคมชัดด้วยBrightness/Contrast
    
    4.2.2การปรับความสมดุลสีของภาพด้วยcolor Balance
ภาพที่นำมาใช้ในการออกแบบหรือนำมาประกอบเนื้อหาภายในหน้าเว็บอาจไม่มีความสมดุลจองสี การปรับความสมดุลสีให้กับภาพด้วยcolor Balance สามารถปรับแต่งค่าสีให้มีความสมดุลและสามารถปรับค่าสีตามความต้องการได้ ซึ่งมีขั้นตอนการปรับความสมดุลสีของภาพด้วย color Balance ดังต่อไปนี้ 
        1.เปิดภาพที่ต้องการปรับความสมดุลของภาพโดยการคลิกที่เมนูFile>Openหรือ Ctrl+O
        2.คลิกเลือกเมนู Image>Adjustments>color Balance หรือกดคีย์ Ctrl+B
        3.ลากเพื่อค้าฝนหาสีที่ต้องการ
        4.ปรับค่าตามความต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มOk
        5.ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับค่าความสมดุลสีมให้กับภาพ
    
    4.2.3 การตกแต่งภาพด้วย Curves
ภาพที่มีแสงสว่างและความคมชัดน้อยทำให้สีของภาพจางและมัว การตกแต่งภาพด้วยCurvesเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถปรับแสงสว่างและความคมชัดได้ซึ่งมีวิธีการทำดังต่อไปนี้
        1.เปิดภาพที่ต้องการปรับแต่งด้วยCurvesโดยการคลิกที่เมนูFile>openหรือctrl+O
        2.คลิกเลือกเมนูImage>Adjustment>Curvesหรือกดคีย์ลัดCtrl+M
        3.ปรับแสงสว่างและความคมชัดโดนการคลิดงกลากเส้นขึ้น-ลงหรือลากไปทางด้านซ้าย-ขวาดังรูป
        4.ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับแต่งภาพด้วยCurves
    
    4.2.4เพิ่มEffectมห้กับภาพด้วยLighting Effect
         การเพิ่มEffectด้วยLight Effect คือการเพิ่มลดและกำหนดทิศทางขอแสงมห้กับภาพเพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจและมีมิติ ซึ่งมีขั้นตอนการเพิ่มEffect ดังต่อไปนี้
        1.เปิดภาพที่ต้องการใส่Effectโดนการคลิกที่เมนูFile>OpenหรือCtrl+O
        2.คลิกเลือกเมนูFilter>Render>Lighting Effects
        3.การปรับค่าของเเสงต่างๆสามารถปรับได้ที่รูปวงกลมโดยการดึงจุดวงกลมเล็กๆหรือปรับค่าพาเนล จากนั้นคลิกปุ่มOk
        4.ผลลัพธ์ของการปรับเเสงEffect